ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Документи

Прикачени документи

Заповед ДОД Йога.pdf
Протокол ДОД Йога.pdf
Правилник за дейността 22-23.pdf
Обява ДОД Йога - ДГ133 Зорница.pdf
Правила за вътрешно подаване на сигнали -04-05-2023г.pdf
План-програма БДП_ 2023.pdf
Заповед_Английски_ДОД.pdf
Протокол_ДОД_Английски_Език_2022.pdf
Обява_ДОД_Английски език.pdf
Вътрешни правила защита лични данни.pdf
Вътрешни правила за отчитане сигнали корупция.pdf
Модел адаптиране ДГ133-22-23.pdf
Програма равни възможности 22-23.pdf
Програма ранно напускане 22-23.pdf
Мерки качество22-23.pdf
Етичен кодекс.pdf
Организация деня на децата 22-23.pdf
Форми на педагогическо взаимодействие.pdf
Годишен план 22-23.pdf
Заповед_ДОД_Худ_гимнастика.pdf
Заповед_ДОД_Адаптирана_физ_активност_и_спорт.pdf
Заповед_ДОД_Приложно_изкуство.pdf
Протокол_3_ДОД_Худ_гимнастика.pdf
Протокол_2_ДОД_Адаптирана_физ_активност_и_спорт.pdf
Протокол_1_ДОД_Приложно изкуство.pdf
ДОД_Художествена_гимнастика.pdf
ДОД_Приложно_изкуство.pdf
ДОД_Адаптирана_физическа_активност_и_спорт-футбол-тенис.pdf
Вътрешни_правила_здои.pdf
Стратегия_21_24_план_за_Действие.pdf
Правила за поведение на децата в ДГ.docx