ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Групи в детската градина за учебната 2021 / 2022 г.

 

I a гр. "Лъвчета" - госпожа Веринея Костадинова и г-жа Вяра Динева

I б гр. "Щурчета" - госпожа Христина Божкова и г-жа Любомира Скачкова ,помощник-възпитател Христина Несторова. 

II  гр "Камбанки" -  госпожа Бойка Борисова и госпожа Теодора Илиева,  помощник-възпитател -Катя Пашева. 

III гр "Палавници" - госпожа Надя Петрова и госпожа Янка Манолова,  помощник-възпитател - Елка Младенова. 

IV А гр."Смърфове"  - госпожа Росица Лесева  , помощник-възпитател Адриана Тасева.

IV Б гр."Слънчеви зайчета" - госпожа Снежина Чалъкова и госпожа Петя Димова, помощник-възпитател Христинка Петрова. 

IV Вгр. "Усмивки" - госпожа Веселина Белчева и госпожа Венета Узунова, помощник-възпитател Красимира Димитрова.

 

Групи в детската градина за учебната 2021 / 2022 г.

Групи в детската градина за учебната 2021 / 2022 г. - Изображение 1
Групи в детската градина за учебната 2021 / 2022 г. - Изображение 1