ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Екип в детска градина 133 "Зорница"

Директор и администрация

 • Стела Дочева - ДИРЕКТОР
 • Ивет Николова-главен счетоводител
 • Женя Ризова - технически секретар
 • Ани Грозева-касиер-домакин
 • мед.специалист

Преподаватели и възпитатели

 • Бойка Борисова-  учител
 • Цветелина Стойнева - учител
 • Детелина Асенова,учител
 • Румяна Колева, учител
 • Янка Манолова - учител
 • Юлия Алексиева-учител
 • Венета Узунова - ст. учител
 • Веселина Белчева- учител
 • Радослава Шидерова - учител
 • Петя Димова-ст. учител
 • Диана Костова - учител
 • Веринея Костадинова-ст.учител
 • Наталия Стоянова- учител
 • Любомира Скачкова - учител
 • Теодора Джоргова - психолог
 • Елица Райчева- учител по музика

 

 • Катя Пашева - помощник-възпитател
 • Христинка Петрова - помощник-възпитател
 • Красимира Димитрова- помощник-възпитател
 • Адриана Тасева- помощник-възпитател
 • Христина Несторова- помощник-възпитател
 • Радка Младенова-помощник-възпитател
 • Дияна Русчева - помощник-възпитател

 

Други

 • Вера Христова -  готвач
 • Стелия Димова - помощник -готвач
 • Георги Колев - общ работник