ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Екип в детска градина 133 "Зорница"

Директор и администрация

 • Ваня Георгиева - ДИРЕКТОР
 • Верка Митева -главен счетоводител
 • Ема Богданова - касиер-домакин
 • Женя Ризова - технически секретар
 • Катя Ангелова - медицински специалист

Преподаватели и възпитатели

 • Росица Лесева -  учител
 • Гергана Кисова - учител
 • Яница Франчешкова - учител
 • Венета Узунова - старши учител
 • Снежина Чалъкова - учител
 • Веселина Белчева- учител
 • Минка Лещарова - учител
 • Галя Момчилова - учител
 • Христина Божкова - учител
 • Наталия Стоянова - учител
 • Живка Ангелова - учител
 • Татяна Казачка - учител
 • Надя Петрова- старши учител
 • Янка Манолова - учител

 

 • Катя Пашева - помощник-възпитател
 • Христинка Петрова - помощник-възпитател
 • Красимира Димитрова- помощник-възпитател
 • Елка Младенова- помощник-възпитател
 • Адриана Тасева- помощник-възпитател
 • Евелина Евгениева- помощник-възпитател
 • Марийка Миркова- помощник-възпитател
 • Лазарка Шляпева-помощник-възпитател

 

Други

 • Вяра Гълъбова - главен готвач
 • Стелия Димова - помощник -готвач
 • Георги Колев - общ работник