ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Екип в детска градина 133 "Зорница"

Директор и администрация

 • Стела Дочева - ДИРЕКТОР
 •  -главен счетоводител
 • Ема Богданова - касиер-домакин
 • Женя Ризова - технически секретар
 • Наталия Йотова - медицински специалист

Преподаватели и възпитатели

 • Бойка Борисова-  учител
 • Теодора Илиева - учител
 • Надя Петрова - ст.учител
 • Янка Манолова - учител
 • Росица Лесева-учител
 • Живка Ангелова-учител
 • Венета Узунова - старши учител
 • Веселина Белчева- учител
 • Снежина Чалъкова - учител
 • Галина Константинова-учител
 • Галя Момчилова - учител
 • Веринея Божидарова-ст.учител
 • Христина Божкова - учител
 • Любомира Скачкова - учител
 • Снежана Кастелова - учител по Музика

 

 • Катя Пашева - помощник-възпитател
 • Христинка Петрова - помощник-възпитател
 • Красимира Димитрова- помощник-възпитател
 • Елка Младенова- помощник-възпитател
 • Адриана Тасева- помощник-възпитател
 • Евелина Евгениева- помощник-възпитател
 • Марийка Миркова- помощник-възпитател
 • Лазарка Шляпева-помощник-възпитател

 

Други

 • Вера Христова -  готвач
 • Стелия Димова - помощник -готвач
 • Георги Колев - общ работник