ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Екип в детска градина 133 "Зорница"

Директор и администрация

 • Стела Дочева - ДИРЕКТОР
 • Ивет Николова-главен счетоводител
 • Женя Ризова - технически секретар
 • Ани Грозева-касиер-домакин
 • Виржиния Анадолийска- медицинска сестра

Преподаватели и възпитатели

 • Бойка Борисова-  учител
 • Теодора Илиева - учител
 • Надя Петрова - ст.учител
 • Янка Манолова - учител
 • Росица Лесева-учител
 • Лалка Петрова - учител
 • Венета Узунова - ст. учител
 • Веселина Белчева- учител
 • Снежина Чалъкова - учител
 • Петя Димова-ст. учител
 • Вяра Динева - учител
 • Веринея Костадинова-ст.учител
 • Христина Божкова - учител
 • Любомира Скачкова - учител
 • Снежана Кастелова - учител по Музика

 

 • Катя Пашева - помощник-възпитател
 • Христинка Петрова - помощник-възпитател
 • Красимира Димитрова- помощник-възпитател
 • Елка Младенова- помощник-възпитател
 • Адриана Тасева- помощник-възпитател
 • Силвия Моравска - помощник-възпитател
 • Христина Несторова- помощник-възпитател

 

Други

 • Вера Христова -  готвач
 • Стелия Димова - помощник -готвач
 • Георги Колев - общ работник