ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Удължаване срока за плащане на таксите по банков път

Удължаване срока за плащане на таксите по банков път - Изображение 1

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ !
ПОРАДИ ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА ДГ№133 "ЗОРНИЦА Е ЗАТВОРЕНА ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ. ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ДГ (без допълнителните дейности) МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАЩАНИ ПО БАНКОВ ПЪТ.

ТОВА Е БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДГ 133 "Зорница", район Изгрев, СО:

Общинска банка

Клон: ФЦ КАТ

BIC - SOMBBGSF

IBAN: BG37SOMB91303118077301

 

Благодарим Ви за разбирането!

Бъдете здрави и се пазете!

Относно дължимите суми , се обръщайте към учителките по групи:

I гр.-Янка Манолова

II "а"- Росица Лесева

II "б" - Яница Франчешкова

II "в" - Венета Узунова

III "а" -Минка Лещарова

III "б"- Наталия Стоянова

IV - Живка Ангелова

Прикачени документи

вносна_бележка.doc