ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Коледни тържества, осъществени в IV а, IV б и IV в гр.

Коледни тържества, осъществени в IV а, IV б и IV в гр. - Изображение 1

Родителите станаха преки участници в коледните тържества, които реализирахме чрез платформата Classroom.

 

IV a гр. с ръководители Р.Лесева и Л.Петрова, пом.-възпитател А. Тасева

IV б гр. с ръководители П.Димова и Сн. Чалъкова, пом.-възпитател Хр.Петрова

IV в гр. с ръководители В.Узунова и В.Белчева, пом.-възпитател Кр.Димитрова