ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Децата демонстрираха практически знания за безопасно придвижване на пътя

Децата демонстрираха практически знания за безопасно придвижване на пътя - Изображение 1

В празника по БДП децата участваха с голямо желание, отговаряха на въпроси от викторината и отгатваха гатанки, поставени от техните учители.

Всяка група бе отличена с Грамота от директора на ДГ за показаните знания и умения.