ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Преустановяват се посещенията в детската градина

Преустановяват се посещенията в детската градина  - Изображение 1

Във връзка със Заповед No РД-01-173/18.03.21г. на Министерство на здравеопазването, се преустановяват посещенията в ДГ 133 "Зорница".