ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Подновяване посещението на деца в детските градини от 26 май 2020г

Подновяване посещението на деца в детските градини от 26 май 2020г - Изображение 1

Подновяване посещението на деца в детските градини от 26 май 2020г на основание Заповед СОА20-РД09-1827/22,05,2020г на СО