ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

График летни дежурства

График летни дежурства  - Изображение 1

Уважаеми родители,

ДГ 133 "Зорница" ще работи през летните месеци юни и юли.През месец август почиваме.

През месец ЮЛИ ДГ 133 "Зорница" ще бъде дежурна градина за нашите деца и децата от ДГ 165"Латинка".

През месец АВГУСТ дежурна градина за децата от ДГ 133 "Зорница" ще бъде ДГ 165"Латинка".